Sponsorem tytularnym ARENA OSTRÓW jest firma 3MK Protection

KONKURS NA SPONSORA TYTULARNEGO ARENY OSTRÓW

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować o ogłoszeniu konkursu na wieloletni sponsoring tytularny i pozyskanie praw do pierwszej nazwy Areny Ostrów.

Celem przyświecającym naszej Spółce jest stworzenie nowej marki na granicy biznesu i rozrywki, która stanowić będzie nowoczesną platformę do komunikacji pomiędzy Sponsorem, a jego klientami i odbiorcami przez 365 dni w roku. Umożliwi to długotrwałe zakorzenienie marki firmy w świadomości potencjalnych klientów Sponsora, a dzięki imprezom odbywającym się w hali możliwe będzie przeniesienie pozytywnych emocji z organizowanych wydarzeń na firmę oraz oferowane przez nią produkty.

Nasza oferta jest unikalna także ze względu na umożliwienie Sponsorowi wpływu na pozyskiwanie imprez oraz na funkcjonalność areny dla odwiedzających klientów. O skuteczności naming rights jako narzędzia promocji firm świadczą m.in. przykłady Ergo Hestii z Ergo Areną i firmy Atlas z Atlas Areną sponsorujących hale przez okres 15 lat (2010-2025).

Liczymy, że atrakcyjność biznesowa prężnie rozwijającego się Ostrowa Wielkopolskiego jak i Areny Ostrów, zachęci przedsiębiorców do nawiązania z nami długofalowej współpracy.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pod adresem https://bip.arenaostrow.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-konkursiena-sponsora-tytularnego-areny-ostrow/, a w przypadku zainteresowania do bezpośredniego kontaktu z nami w celu jej przybliżenia i złożenia oferty.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: sekretariat@arenaostrow.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: 602 130 612

          Zbigniew Trzoska

            Prezes Zarządu