Sponsorem tytularnym ARENA OSTRÓW jest firma 3MK Protection

Informacja

Spółka „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o. informuje, że dziś, 25 marca 2022 roku, upłynął wyznaczony termin składania ofert w postępowaniu “Budowa krytej pływalni w Ostrowie Wielkopolskim wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w formule zaprojektuj i wybuduj”. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta i przetarg został unieważniony. Obecnie Spółka monitoruje i przeprowadza analizę sytuacji na rynkach materiałów i dostaw.

W trakcie trwania postępowania na budowę Ostrowskiego Parku Wodnego, Federacja Rosyjska zaatakowała zbrojnie Ukrainę. Skutkiem wojny jest nagły wzrost cen surowców, przerwanie łańcuchów dostaw i radykalna zmiana rynku pracy. Spółka ocenia, iż obecny stan prowadzi do wielu konsekwencji, a jedną z nich jest ogromne ryzyko szacowania kosztów i określenia terminu realizacji tak poważnej inwestycji. Zdecydowana większość przetargów o podobnym zakresie, ogłaszana w ostatnim czasie, kończy się w podobny sposób.

Spółka „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o. podjęła decyzję o nieogłaszaniu ponownie przetargu do momentu unormowania się sytuacji na rynku materiałów i dostaw, co pozwoli na realną ocenę wartości zadania i terminu jego wykonania, a przede wszystkim perspektywę pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu.