Sponsorem tytularnym ARENA OSTRÓW jest firma 3MK Protection

DRZWI OTWARTE

DRZWI OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW 21.11.2021
w godzinach od 12:00 do 17:00

DRZWI OTWARTE DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH – GRUP ZORGANIZOWANYCH  19.11.2021
w godzinach od 8:00 do 15:00

870 zwiedzających, niemal 30 grup, 7 godzin zwiedzania i mnóstwo, mnóstwo dobrej zabawy!
Za nami pierwszy dzień Drzwi Otwartych ArenaOstrów, który skierowany był do grup zorganizowanych.